WSSO

WSSO

Eksperci – Architekci Globalnego Bezpieczeństwa

W Światowej Fundacji Bezpieczeństwa Społeczno-Gospodarczego, eksperci są siłą napędową naszych działań. To oni kreują innowacyjne rozwiązania, które podnoszą poziom bezpieczeństwa na całym świecie. Współpracujemy z uznawanymi specjalistami z różnych dziedzin, aby nasze strategie i projekty były jak najbardziej efektywne i skuteczne.

Rola Ekspertów w Fundacji

Nasi eksperci są odpowiedzialni za:

1. Opracowywanie strategii i rozwiązań zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa społeczno-gospodarczego.
2. Prowadzenie badań i analiz, które pomagają zrozumieć obecne wyzwania i przewidywać przyszłe zagrożenia.
3. Wspieranie procesu decyzyjnego fundacji poprzez dostarczanie rzetelnych danych i rekomendacji.

Zespół Wielodyscyplinarny

Nasza ekipa ekspertów składa się z:

1. Specjalistów w dziedzinach bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.
2. Ekonomistów i analityków społecznych.
3. Ekspertów w dziedzinie technologii i innowacji.

Nasi Eksperci w Akcji

Dzięki pracy naszych ekspertów:

1. Wdrażane są nowoczesne i skuteczne strategie zarządzania ryzykiem.
2. Organizowane są konferencje i seminaria edukacyjne, rozpowszechniające wiedzę na temat globalnych zagrożeń i strategii ich przeciwdziałania.
3. Tworzone są innowacyjne projekty, które mają realny wpływ na poprawę bezpieczeństwa.

Zaangażowanie na rzecz Lepszego Jutra

Każdy z naszych ekspertów jest głęboko zaangażowany w misję Fundacji i wierzy w możliwość stworzenia bezpieczniejszego, bardziej zrównoważonego świata dla przyszłych pokoleń.

Poznaj Naszych Ekspertów

Zapraszamy do zapoznania się z profilami naszych ekspertów, ich osiągnięciami i wkładem w działania Fundacji. Dowiedz się więcej o ich pracy i tym, jak przyczyniają się do naszej misji.

Eksperci

Jacek Kowalik

Ekspert ds. Bezpieczeństwa

Major Jacek Kowalik, były oficer Jednostki Wojskowej GROM i dowódca oddziału bojowego snajperów, jest wybitnym specjalistą w dziedzinie globalnego bezpieczeństwa. Jego kariera wojskowa, obfitująca w misje na Haitii, w Slawonii, Kosowie, Afganistanie i Iraku, odzwierciedla jego zaangażowanie w promowanie pokoju i stabilności. Jako współtwórca systemu szkoleniowego GROM COMBAT, wprowadzał innowacyjne podejścia do taktyki i strategii wojskowej.

Jego doświadczenie zostało wzbogacone dzięki współpracy z Armią USA, co umocniło jego pozycję jako eksperta o międzynarodowym uznaniu. Urodzony z misją tworzenia bezpieczniejszego świata, Major Kowalik wykazał się nie tylko wyjątkowymi umiejętnościami operacyjnymi, ale także głębokim zrozumieniem zagadnień pokojowych i bezpieczeństwa.

Obecnie koncentruje się na przekazywaniu swojej wiedzy i doświadczenia, pracując z organizacjami zajmującymi się bezpieczeństwem. Jego działania obejmują przygotowanie i szkolenie specjalistów oraz wolontariuszy zaangażowanych w działania poszukiwawcze i prewencyjne na skalę międzynarodową. Jego wysiłki przyczyniają się do wzrostu świadomości społecznej na temat zagrożeń i metod ich zapobiegania.

Jacek Kowalik jest również ceniony za swoje umiejętności w budowaniu i utrzymywaniu relacji międzynarodowych, co jest kluczowe dla efektywnego zarządzania kryzysowego. Jego zdolność do skutecznej komunikacji i współpracy z różnymi instytucjami i organizacjami międzynarodowymi jest nieoceniona w dziedzinie bezpieczeństwa globalnego.

Jest specjalistą do spraw organizacji misji w rejonach wysokiego ryzyka na świecie, budowania struktur związanych z bezpieczeństwem, doboru kadry, szkolenia i nadzoru. Kolejną jego misją jest realizacja i zarządzanie inicjatywami Światowej Fundacji Bezpieczeństwa Społeczno-Gospodarczego.

Tomasz Stryszowski

Ekspert ds. Bezpieczeństwa Biznesu

Jako uznany Autorytet Zarządzania Kryzysowego, Tomasz Stryszowski wyróżnia się zdolnością do podejmowania trudnych i strategicznych decyzji. Te wyjątkowe umiejętności, wynikające nie tylko z gruntownej edukacji, ale i wrodzonych predyspozycji, pozwalają mu skutecznie działać na rzecz poprawy i rozwoju Bezpieczeństwa Gospodarczego w ramach WSSO.

Jego działania od lat znacząco wpływają na polepszenie Bezpieczeństwa Społeczno-Gospodarczego, co jest świadectwem jego głębokiej wiedzy i doświadczenia. Jako absolwent Wydziału Prawa i Administracji, Tomasz ukończył aplikację radcowską w OIRP w Toruniu. W 2004 roku zdobył uprawnienia brokera ubezpieczeniowego, a jego kariera zawodowa obejmowała pracę w Kancelarii Radców Prawnych (2002-2003) oraz pięcioletnią działalność w sektorze ubezpieczeń.

Od 2007 r. przez trzy lata pełnił rolę doradcy Zarządu Fortress Axalux Poland sp. z o.o., a od stycznia 2010 r. zaangażował się w rynek kapitałowy i towarowy. Jako dyrektor operacyjny w Consus S.A., a następnie dyrektor departamentu sprzedaży, doradztwa inwestycyjnego i doradztwa korporacyjnego w Polskim Domu Maklerskim S.A., wykazał się wyjątkową umiejętnością kierowania i rozwoju biznesu. Jego doświadczenie obejmuje również funkcje w radach nadzorczych oraz doradztwo dla spółek w sektorze energii elektrycznej i paliw gazowych.

Jako Prezes Zarządu w RBI sp. z o.o. oraz członek rady nadzorczej Światowej Fundacji Bezpieczeństwa Społeczno-Gospodarczego, Tomasz Stryszowski nadal wywiera znaczący wpływ na sektor bezpieczeństwa. W latach 2010-2018 nadzorował wydatkowanie i rozliczał wspierane osoby oraz organizacje, zapewniając prawidłowość i celowość wykorzystania 15 mln zł pochodzących z datków prywatnego biznesu. Dzięki jego wysiłkom, wiele osób fizycznych oraz organizacji pożytku publicznego, które borykały się z trudnościami życiowymi lub rozwojem osobistym, otrzymało niezbędne wsparcie.

Shopping Cart