WSSO

WSSO

Inicjatywa "Bezpieczny Senior Online"

W odpowiedzi na rosnące zagrożenia związane z cyberprzestępczością skierowaną przeciwko seniorom, nasza organizacja z dumą prezentuje inicjatywę „Bezpieczny Senior Online”. Celem tego programu jest ochrona naszych seniorów przed atakami online poprzez edukację, wsparcie i dostarczanie narzędzi niezbędnych do bezpiecznego korzystania z internetu.

Cele projektu

1. Edukacja w Zakresie Cyberbezpieczeństwa – Organizacja serii szkoleń i warsztatów, które dostarczą seniorom wiedzy na temat najnowszych zagrożeń online, takich jak phishing, oszustwa internetowe i malware.

2. Tworzenie Przyjaznej Platformy Edukacyjnej – Stworzenie łatwo dostępnej platformy online, na której seniorzy znajdą praktyczne porady, filmy instruktażowe i informacje na temat bezpiecznego korzystania z komputera, tabletu czy smartfona.

3. Wsparcie Techniczne i Pomoc Hotline – Umożliwienie seniorom łatwego dostępu do wsparcia technicznego poprzez hotline oraz platformę online, gdzie doświadczeni eksperci pomogą rozwiązywać problemy związane z bezpieczeństwem online.

4. Kampanie Społeczne i Świadomościowe – Organizacja kampanii społecznych mających na celu zwiększenie świadomości seniorów na temat zagrożeń internetowych oraz promowanie dobrych praktyk cyberbezpieczeństwa.

5. Bezpieczne Społeczności Online – Tworzenie bezpiecznych społeczności online, gdzie seniorzy mogą dzielić się doświadczeniami, pytaniami i wspierać się nawzajem w kwestiach związanych z bezpieczeństwem cyfrowym.

6. Partnerstwo z Instytucjami Senioralnymi – Nawiązywanie współpracy z domami opieki, klubami seniora i innymi instytucjami, aby dotrzeć do jak największej liczby seniorów i dostarczyć im niezbędne wsparcie.

Bezpieczne Starzenie się Online z Nami!

„Inicjatywa Bezpieczny Senior Online” to nasze zobowiązanie do stworzenia bezpiecznej przestrzeni online dla naszych seniorów. Razem z nami seniorzy mogą cieszyć się korzyściami cyfrowego świata, jednocześnie będąc pewnymi, że są chronieni przed zagrożeniami online. Dołącz do nas, abyśmy razem mogli budować bezpieczne społeczności online dla naszych ukochanych seniorów!
Shopping Cart