WSSO

WSSO

Projekt „Children in Darknet”.
Cyberbezpieczeństwo Młodego Pokolenia.

W odpowiedzi na rosnące wyzwania związane z cyberprzestępczością skierowaną przeciwko nieletnim, organizacja WSSO z dumą prezentuje projekt „Children in Darknet „. Celem tej inicjatywy jest ochrona młodego pokolenia przed zagrożeniami online poprzez edukację, wsparcie psychospołeczne i promocję bezpiecznych praktyk cyfrowych.

Cele projektu

1. Edukacje w Szkołach – Wprowadzenie programu nauczania w szkołach, który obejmuje zagadnienia związane z bezpieczeństwem online, cyberprzemocą, bezpiecznymi hasłami i rozpoznawaniem zagrożeń.

2. Szkolenia dla Rodziców i Opiekunów – Organizacja warsztatów dla rodziców, nauczycieli i opiekunów, mających na celu zwiększenie świadomości na temat ryzyka związanego z korzystaniem z internetu przez nieletnich i nauka skutecznych metod ochrony.

3. Tworzenie Bezpiecznych Przestrzeni Online – Wspieranie inicjatyw mających na celu stworzenie bezpiecznych przestrzeni online dla dzieci i młodzieży, obejmujących gry, fora dyskusyjne i inne platformy.

4. Wsparcie Psychospołeczne – Zapewnienie dostępu do specjalistycznych usług psychospołecznych dla dzieci i młodzieży doświadczających negatywnych doświadczeń związanych z cyberprzemocą.

5. Kampanie Społeczne – Organizacja kampanii społecznych skierowanych do młodego pokolenia, promujących pozytywne wartości online, szacunek

6. Partnerstwo z Edukatorami – Nawiązywanie współpracy z nauczycielami i pedagogami, aby zintegrować tematykę cyberbezpieczeństwa w programy nauczania i promować aktywne podejście do edukacji online

Bądźmy Razem Odpowiedzialni Online!

Projekt „Children in Darknet” to zaproszenie do wspólnego działania na rzecz bezpieczeństwa młodego pokolenia w świecie online. Jesteśmy przekonani, że edukacja, wsparcie społeczności i odpowiedzialność online są kluczowe dla stworzenia bezpiecznego środowiska dla dzieci i młodzieży.

Dołącz do naszej inicjatywy i pomóżmy budować świadome i bezpieczne pokolenie online! Takie podejście może przyczynić się do budowania silnych podstaw bezpieczeństwa online dla nieletnich, jednocześnie kształtując pozytywne nawyki cyfrowe.

Shopping Cart