WSSO

WSSO

O nas

Zarząd Fundacji

Zarząd Fundacji Artur Hasior Prezes Zarządu, Specjalista ds. Bezpieczeństwa Artur Hasior, z pasją poświęcający się misjom poszukiwawczym na całym świecie, jest postacią wybitną w dziedzinie bezpieczeństwa. Większość swojego życia zawodowego spędził, niosąc pomoc społeczną w różnych zakątkach globu i przyczyniając się do globalnego bezpieczeństwa. Jako specjalista ds. innowacji w bezpieczeństwie biznesu, Artur wykazuje się głęboką wiedzą na temat nowych technologii i unikalnych rozwiązań. Jego pasja do zwierząt i zaangażowanie w ochronę środowiska oraz energię odnawialną podkreślają jego holistyczne podejście do kwestii globalnych. Ukończył studia na Uniwersytecie Opolskim, zdobywając tytuł politologa ze specjalizacją w komunikacji społecznej. Jego edukacyjne tło zapewniło solidne fundamenty do rozwoju umiejętności analitycznych i komunikacyjnych, które są niezbędne w jego zawodzie. Artur jest również licencjonowanym Prywatnym Detektywem, działającym na arenie międzynarodowej. Jego doświadczenie w tej dziedzinie dodatkowo wzbogaca jego kompetencje w rozwiązywaniu skomplikowanych spraw związanych z bezpieczeństwem. Obecnie Artur Hasior, jako Prezes Zarządu w Światowej Fundacji Bezpieczeństwa Społeczno-Gospodarczego, wykorzystuje swoje doświadczenie do niesienia pomocy społecznej i przyczyniania się do poprawy globalnego bezpieczeństwa. Jego szerokie kompetencje, połączone z głęboką wiedzą i zaangażowaniem, pozwalają mu efektywnie kierować działaniami fundacji na rzecz lepszego i bezpieczniejszego świata.

Zarząd Fundacji Read More »

Eksperci – Architekci Globalnego Bezpieczeństwa

Eksperci – Architekci Globalnego Bezpieczeństwa W Światowej Fundacji Bezpieczeństwa Społeczno-Gospodarczego, eksperci są siłą napędową naszych działań. To oni kreują innowacyjne rozwiązania, które podnoszą poziom bezpieczeństwa na całym świecie. Współpracujemy z uznawanymi specjalistami z różnych dziedzin, aby nasze strategie i projekty były jak najbardziej efektywne i skuteczne. Rola Ekspertów w Fundacji Nasi eksperci są odpowiedzialni za: 1. Opracowywanie strategii i rozwiązań zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa społeczno-gospodarczego.2. Prowadzenie badań i analiz, które pomagają zrozumieć obecne wyzwania i przewidywać przyszłe zagrożenia.3. Wspieranie procesu decyzyjnego fundacji poprzez dostarczanie rzetelnych danych i rekomendacji. Zespół Wielodyscyplinarny Nasza ekipa ekspertów składa się z: 1. Specjalistów w dziedzinach bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.2. Ekonomistów i analityków społecznych.3. Ekspertów w dziedzinie technologii i innowacji. Nasi Eksperci w Akcji Dzięki pracy naszych ekspertów: 1. Wdrażane są nowoczesne i skuteczne strategie zarządzania ryzykiem.2. Organizowane są konferencje i seminaria edukacyjne, rozpowszechniające wiedzę na temat globalnych zagrożeń i strategii ich przeciwdziałania.3. Tworzone są innowacyjne projekty, które mają realny wpływ na poprawę bezpieczeństwa. Zaangażowanie na rzecz Lepszego Jutra Każdy z naszych ekspertów jest głęboko zaangażowany w misję Fundacji i wierzy w możliwość stworzenia bezpieczniejszego, bardziej zrównoważonego świata dla przyszłych pokoleń. Poznaj Naszych Ekspertów Zapraszamy do zapoznania się z profilami naszych ekspertów, ich osiągnięciami i wkładem w działania Fundacji. Dowiedz się więcej o ich pracy i tym, jak przyczyniają się do naszej misji. Eksperci Jacek Kowalik Ekspert ds. Bezpieczeństwa Major Jacek Kowalik, były oficer Jednostki Wojskowej GROM i dowódca oddziału bojowego snajperów, jest wybitnym specjalistą w dziedzinie globalnego bezpieczeństwa. Jego kariera wojskowa, obfitująca w misje na Haitii, w Slawonii, Kosowie, Afganistanie i Iraku, odzwierciedla jego zaangażowanie w promowanie pokoju i stabilności. Jako współtwórca systemu szkoleniowego GROM COMBAT, wprowadzał innowacyjne podejścia do taktyki i strategii wojskowej. Jego doświadczenie zostało wzbogacone dzięki współpracy z Armią USA, co umocniło jego pozycję jako eksperta o międzynarodowym uznaniu. Urodzony z misją tworzenia bezpieczniejszego świata, Major Kowalik wykazał się nie tylko wyjątkowymi umiejętnościami operacyjnymi, ale także głębokim zrozumieniem zagadnień pokojowych i bezpieczeństwa. Obecnie koncentruje się na przekazywaniu swojej wiedzy i doświadczenia, pracując z organizacjami zajmującymi się bezpieczeństwem. Jego działania obejmują przygotowanie i szkolenie specjalistów oraz wolontariuszy zaangażowanych w działania poszukiwawcze i prewencyjne na skalę międzynarodową. Jego wysiłki przyczyniają się do wzrostu świadomości społecznej na temat zagrożeń i metod ich zapobiegania. Jacek Kowalik jest również ceniony za swoje umiejętności w budowaniu i utrzymywaniu relacji międzynarodowych, co jest kluczowe dla efektywnego zarządzania kryzysowego. Jego zdolność do skutecznej komunikacji i współpracy z różnymi instytucjami i organizacjami międzynarodowymi jest nieoceniona w dziedzinie bezpieczeństwa globalnego. Jest specjalistą do spraw organizacji misji w rejonach wysokiego ryzyka na świecie, budowania struktur związanych z bezpieczeństwem, doboru kadry, szkolenia i nadzoru. Kolejną jego misją jest realizacja i zarządzanie inicjatywami Światowej Fundacji Bezpieczeństwa Społeczno-Gospodarczego. Tomasz Stryszowski Ekspert ds. Bezpieczeństwa Biznesu Jako uznany Autorytet Zarządzania Kryzysowego, Tomasz Stryszowski wyróżnia się zdolnością do podejmowania trudnych i strategicznych decyzji. Te wyjątkowe umiejętności, wynikające nie tylko z gruntownej edukacji, ale i wrodzonych predyspozycji, pozwalają mu skutecznie działać na rzecz poprawy i rozwoju Bezpieczeństwa Gospodarczego w ramach WSSO. Jego działania od lat znacząco wpływają na polepszenie Bezpieczeństwa Społeczno-Gospodarczego, co jest świadectwem jego głębokiej wiedzy i doświadczenia. Jako absolwent Wydziału Prawa i Administracji, Tomasz ukończył aplikację radcowską w OIRP w Toruniu. W 2004 roku zdobył uprawnienia brokera ubezpieczeniowego, a jego kariera zawodowa obejmowała pracę w Kancelarii Radców Prawnych (2002-2003) oraz pięcioletnią działalność w sektorze ubezpieczeń. Od 2007 r. przez trzy lata pełnił rolę doradcy Zarządu Fortress Axalux Poland sp. z o.o., a od stycznia 2010 r. zaangażował się w rynek kapitałowy i towarowy. Jako dyrektor operacyjny w Consus S.A., a następnie dyrektor departamentu sprzedaży, doradztwa inwestycyjnego i doradztwa korporacyjnego w Polskim Domu Maklerskim S.A., wykazał się wyjątkową umiejętnością kierowania i rozwoju biznesu. Jego doświadczenie obejmuje również funkcje w radach nadzorczych oraz doradztwo dla spółek w sektorze energii elektrycznej i paliw gazowych. Jako Prezes Zarządu w RBI sp. z o.o. oraz członek rady nadzorczej Światowej Fundacji Bezpieczeństwa Społeczno-Gospodarczego, Tomasz Stryszowski nadal wywiera znaczący wpływ na sektor bezpieczeństwa. W latach 2010-2018 nadzorował wydatkowanie i rozliczał wspierane osoby oraz organizacje, zapewniając prawidłowość i celowość wykorzystania 15 mln zł pochodzących z datków prywatnego biznesu. Dzięki jego wysiłkom, wiele osób fizycznych oraz organizacji pożytku publicznego, które borykały się z trudnościami życiowymi lub rozwojem osobistym, otrzymało niezbędne wsparcie.

Eksperci – Architekci Globalnego Bezpieczeństwa Read More »

Wolontariusze

Wolontariusze W Światowej Fundacji Bezpieczeństwa Społeczno-Gospodarczego, wolontariusze są nie tylko sercem naszej organizacji, ale także kluczowym elementem w realizacji naszych celów statutowych. Dzięki ich zaangażowaniu, pasji i poświęceniu, jesteśmy w stanie skutecznie wpływać na poprawę bezpieczeństwa i dobrobytu społeczności na całym świecie. Role Wolontariuszy w Realizacji Celów Statutowych Nasi wolontariusze odgrywają niezastąpioną rolę w: 1. Wspieraniu inicjatyw edukacyjnych i programów świadomościowych związanych z bezpieczeństwem społeczno-gospodarczym.2. Pomocy w realizacji badań i analiz, które są fundamentem naszych działań.3. Bezpośredniej pracy z osobami i społecznościami, które najbardziej potrzebują naszego wsparcia. Współpraca z Ekspertami Światowej Klasy Jedną z unikalnych możliwości, jakie oferujemy naszym wolontariuszom, jest współpraca z ekspertami o najwyższych umiejętnościach w określonych dziedzinach. Ta interakcja pozwala na: 1. Uczenie się od uznanych autorytetów w branży.2. Zdobycie cennych wskazówek i praktycznego doświadczenia.3. Rozwój umiejętności i kompetencji w realnych warunkach. Korzyści z Wolontariatu Włączając się w nasze działania, wolontariusze zyskują: 1. Bezpośredni wpływ na realizację ważnych celów statutowych.2. Możliwości rozwoju osobistego poprzez naukę i praktyczne doświadczenia.3. Szansę na nawiązanie relacji z profesjonalistami z różnych dziedzin. Twoje Zaangażowanie Ma Znaczenie Twoja praca jako wolontariusza ma ogromne znaczenie. Dzięki Twojemu wkładowi, nasza fundacja może osiągać swoje cele i przyczyniać się do globalnego bezpieczeństwa. Dołącz do Naszej Społeczności Jeśli czujesz, że możesz przyczynić się do naszych działań, zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Dołącz do nas i stań się częścią zmiany na lepsze! Umowa o wolontariacie Umowa z nieletnim RODO Formularz zgłoszeniowy

Wolontariusze Read More »

Gold Euro Synergia Club

Gold Euro Synergia Club Misja: Tworzenie platformy dla dynamicznych liderów i innowatorów, którzy poprzez wspólną wizję i kreatywne podejście do biznesu, dążą do generowania wpływu ekonomicznego, stabilności i rozwoju w skali globalnej. Wizja: Być katalizatorem zmian w świecie biznesu, łącząc wiedzę, innowacje i bezpieczeństwo w celu osiągnięcia zrównoważonego wzrostu i prosperującej przyszłości. Cele Klubu: 1. Doradztwo i Konsulting w Biznesie: Zapewnienie członkom dostępu do wysokiej klasy ekspertów, oferując doradztwo, nadzór i konsulting w różnych dziedzinach biznesowych. 2. Tworzenie Kreatywnych Form Inwestycyjnych: Rozwijanie nowatorskich strategii inwestycyjnych i modeli biznesowych, które otwierają nowe możliwości rozwoju. 3. Organizacja Źródeł Finansowania: Ułatwianie dostępu do różnorodnych źródeł finansowania, w tym prywatnych i instytucjonalnych inwestorów. 4. Dostęp do Zbadanych Perspektyw Inwestycyjnych: Oferowanie ekskluzywnych, dogłębnie zbadanych i potencjalnie lukratywnych możliwości inwestycyjnych. 5. Współpraca z Ekspertami: Możliwość współpracy z wiodącymi specjalistami w dziedzinach rozwoju, innowacji i bezpieczeństwa biznesu. 6. Tworzenie Zasobów do Inwestycji: Aktywne angażowanie się w tworzenie i zarządzanie zasobami inwestycyjnymi na terenie Europy i świata. 7. Rozwój Gospodarczy i Stabilizacja Sektora Biznesowego: Przyczynianie się do stabilizacji i wzrostu gospodarczego poprzez inteligentne i zrównoważone inwestycje. Korzyści dla Członków: 1. Profesjonalne doradztwo i wsparcie w zakresie prowadzenia biznesu i inwestycji.2. Dostęp do ekskluzywnych, zbadanych możliwości inwestycyjnych.3. Możliwość tworzenia i uczestnictwa w innowacyjnych projektach inwestycyjnych.4. Bezpośrednie połączenia z globalną siecią ekspertów i liderów biznesu.5. Wpływ na kształtowanie przyszłości biznesu poprzez współudział w strategicznych decyzjach. Motto Klubu: „Inwestujemy w przyszłość, łącząc złoto wiedzy, euro możliwości i synergiczną siłę innowacji.” Ten zaktualizowany zestaw założeń i celów „Gold Euro Synergia Club” podkreśla jego rolę jako centrum dla ambitnych liderów biznesu, którzy chcą mieć wpływ na globalny krajobraz gospodarczy poprzez innowacje, strategiczne inwestycje i współpracę. Klub ten stawia sobie za cel nie tylko osiągnięcie sukcesu dla swoich członków, ale również dąży do wprowadzania pozytywnych zmian w sektorze biznesowym na szeroką skalę.

Gold Euro Synergia Club Read More »

Shopping Cart