WSSO

WSSO

wsadminso

Zarząd Fundacji

Zarząd Fundacji Artur Hasior Prezes Zarządu, Specjalista ds. Bezpieczeństwa Artur Hasior, z pasją poświęcający się misjom poszukiwawczym na całym świecie, jest postacią wybitną w dziedzinie bezpieczeństwa. Większość swojego życia zawodowego spędził, niosąc pomoc społeczną w różnych zakątkach globu i przyczyniając się do globalnego bezpieczeństwa. Jako specjalista ds. innowacji w bezpieczeństwie biznesu, Artur wykazuje się głęboką wiedzą na temat nowych technologii i unikalnych rozwiązań. Jego pasja do zwierząt i zaangażowanie w ochronę środowiska oraz energię odnawialną podkreślają jego holistyczne podejście do kwestii globalnych. Ukończył studia na Uniwersytecie Opolskim, zdobywając tytuł politologa ze specjalizacją w komunikacji społecznej. Jego edukacyjne tło zapewniło solidne fundamenty do rozwoju umiejętności analitycznych i komunikacyjnych, które są niezbędne w jego zawodzie. Artur jest również licencjonowanym Prywatnym Detektywem, działającym na arenie międzynarodowej. Jego doświadczenie w tej dziedzinie dodatkowo wzbogaca jego kompetencje w rozwiązywaniu skomplikowanych spraw związanych z bezpieczeństwem. Obecnie Artur Hasior, jako Prezes Zarządu w Światowej Fundacji Bezpieczeństwa Społeczno-Gospodarczego, wykorzystuje swoje doświadczenie do niesienia pomocy społecznej i przyczyniania się do poprawy globalnego bezpieczeństwa. Jego szerokie kompetencje, połączone z głęboką wiedzą i zaangażowaniem, pozwalają mu efektywnie kierować działaniami fundacji na rzecz lepszego i bezpieczniejszego świata.

Zarząd Fundacji Read More »

Eksperci – Architekci Globalnego Bezpieczeństwa

Eksperci – Architekci Globalnego Bezpieczeństwa W Światowej Fundacji Bezpieczeństwa Społeczno-Gospodarczego, eksperci są siłą napędową naszych działań. To oni kreują innowacyjne rozwiązania, które podnoszą poziom bezpieczeństwa na całym świecie. Współpracujemy z uznawanymi specjalistami z różnych dziedzin, aby nasze strategie i projekty były jak najbardziej efektywne i skuteczne. Rola Ekspertów w Fundacji Nasi eksperci są odpowiedzialni za: 1. Opracowywanie strategii i rozwiązań zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa społeczno-gospodarczego.2. Prowadzenie badań i analiz, które pomagają zrozumieć obecne wyzwania i przewidywać przyszłe zagrożenia.3. Wspieranie procesu decyzyjnego fundacji poprzez dostarczanie rzetelnych danych i rekomendacji. Zespół Wielodyscyplinarny Nasza ekipa ekspertów składa się z: 1. Specjalistów w dziedzinach bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.2. Ekonomistów i analityków społecznych.3. Ekspertów w dziedzinie technologii i innowacji. Nasi Eksperci w Akcji Dzięki pracy naszych ekspertów: 1. Wdrażane są nowoczesne i skuteczne strategie zarządzania ryzykiem.2. Organizowane są konferencje i seminaria edukacyjne, rozpowszechniające wiedzę na temat globalnych zagrożeń i strategii ich przeciwdziałania.3. Tworzone są innowacyjne projekty, które mają realny wpływ na poprawę bezpieczeństwa. Zaangażowanie na rzecz Lepszego Jutra Każdy z naszych ekspertów jest głęboko zaangażowany w misję Fundacji i wierzy w możliwość stworzenia bezpieczniejszego, bardziej zrównoważonego świata dla przyszłych pokoleń. Poznaj Naszych Ekspertów Zapraszamy do zapoznania się z profilami naszych ekspertów, ich osiągnięciami i wkładem w działania Fundacji. Dowiedz się więcej o ich pracy i tym, jak przyczyniają się do naszej misji. Eksperci Jacek Kowalik Ekspert ds. Bezpieczeństwa Major Jacek Kowalik, były oficer Jednostki Wojskowej GROM i dowódca oddziału bojowego snajperów, jest wybitnym specjalistą w dziedzinie globalnego bezpieczeństwa. Jego kariera wojskowa, obfitująca w misje na Haitii, w Slawonii, Kosowie, Afganistanie i Iraku, odzwierciedla jego zaangażowanie w promowanie pokoju i stabilności. Jako współtwórca systemu szkoleniowego GROM COMBAT, wprowadzał innowacyjne podejścia do taktyki i strategii wojskowej. Jego doświadczenie zostało wzbogacone dzięki współpracy z Armią USA, co umocniło jego pozycję jako eksperta o międzynarodowym uznaniu. Urodzony z misją tworzenia bezpieczniejszego świata, Major Kowalik wykazał się nie tylko wyjątkowymi umiejętnościami operacyjnymi, ale także głębokim zrozumieniem zagadnień pokojowych i bezpieczeństwa. Obecnie koncentruje się na przekazywaniu swojej wiedzy i doświadczenia, pracując z organizacjami zajmującymi się bezpieczeństwem. Jego działania obejmują przygotowanie i szkolenie specjalistów oraz wolontariuszy zaangażowanych w działania poszukiwawcze i prewencyjne na skalę międzynarodową. Jego wysiłki przyczyniają się do wzrostu świadomości społecznej na temat zagrożeń i metod ich zapobiegania. Jacek Kowalik jest również ceniony za swoje umiejętności w budowaniu i utrzymywaniu relacji międzynarodowych, co jest kluczowe dla efektywnego zarządzania kryzysowego. Jego zdolność do skutecznej komunikacji i współpracy z różnymi instytucjami i organizacjami międzynarodowymi jest nieoceniona w dziedzinie bezpieczeństwa globalnego. Jest specjalistą do spraw organizacji misji w rejonach wysokiego ryzyka na świecie, budowania struktur związanych z bezpieczeństwem, doboru kadry, szkolenia i nadzoru. Kolejną jego misją jest realizacja i zarządzanie inicjatywami Światowej Fundacji Bezpieczeństwa Społeczno-Gospodarczego. Tomasz Stryszowski Ekspert ds. Bezpieczeństwa Biznesu Jako uznany Autorytet Zarządzania Kryzysowego, Tomasz Stryszowski wyróżnia się zdolnością do podejmowania trudnych i strategicznych decyzji. Te wyjątkowe umiejętności, wynikające nie tylko z gruntownej edukacji, ale i wrodzonych predyspozycji, pozwalają mu skutecznie działać na rzecz poprawy i rozwoju Bezpieczeństwa Gospodarczego w ramach WSSO. Jego działania od lat znacząco wpływają na polepszenie Bezpieczeństwa Społeczno-Gospodarczego, co jest świadectwem jego głębokiej wiedzy i doświadczenia. Jako absolwent Wydziału Prawa i Administracji, Tomasz ukończył aplikację radcowską w OIRP w Toruniu. W 2004 roku zdobył uprawnienia brokera ubezpieczeniowego, a jego kariera zawodowa obejmowała pracę w Kancelarii Radców Prawnych (2002-2003) oraz pięcioletnią działalność w sektorze ubezpieczeń. Od 2007 r. przez trzy lata pełnił rolę doradcy Zarządu Fortress Axalux Poland sp. z o.o., a od stycznia 2010 r. zaangażował się w rynek kapitałowy i towarowy. Jako dyrektor operacyjny w Consus S.A., a następnie dyrektor departamentu sprzedaży, doradztwa inwestycyjnego i doradztwa korporacyjnego w Polskim Domu Maklerskim S.A., wykazał się wyjątkową umiejętnością kierowania i rozwoju biznesu. Jego doświadczenie obejmuje również funkcje w radach nadzorczych oraz doradztwo dla spółek w sektorze energii elektrycznej i paliw gazowych. Jako Prezes Zarządu w RBI sp. z o.o. oraz członek rady nadzorczej Światowej Fundacji Bezpieczeństwa Społeczno-Gospodarczego, Tomasz Stryszowski nadal wywiera znaczący wpływ na sektor bezpieczeństwa. W latach 2010-2018 nadzorował wydatkowanie i rozliczał wspierane osoby oraz organizacje, zapewniając prawidłowość i celowość wykorzystania 15 mln zł pochodzących z datków prywatnego biznesu. Dzięki jego wysiłkom, wiele osób fizycznych oraz organizacji pożytku publicznego, które borykały się z trudnościami życiowymi lub rozwojem osobistym, otrzymało niezbędne wsparcie.

Eksperci – Architekci Globalnego Bezpieczeństwa Read More »

Wolontariusze

Wolontariusze W Światowej Fundacji Bezpieczeństwa Społeczno-Gospodarczego, wolontariusze są nie tylko sercem naszej organizacji, ale także kluczowym elementem w realizacji naszych celów statutowych. Dzięki ich zaangażowaniu, pasji i poświęceniu, jesteśmy w stanie skutecznie wpływać na poprawę bezpieczeństwa i dobrobytu społeczności na całym świecie. Role Wolontariuszy w Realizacji Celów Statutowych Nasi wolontariusze odgrywają niezastąpioną rolę w: 1. Wspieraniu inicjatyw edukacyjnych i programów świadomościowych związanych z bezpieczeństwem społeczno-gospodarczym.2. Pomocy w realizacji badań i analiz, które są fundamentem naszych działań.3. Bezpośredniej pracy z osobami i społecznościami, które najbardziej potrzebują naszego wsparcia. Współpraca z Ekspertami Światowej Klasy Jedną z unikalnych możliwości, jakie oferujemy naszym wolontariuszom, jest współpraca z ekspertami o najwyższych umiejętnościach w określonych dziedzinach. Ta interakcja pozwala na: 1. Uczenie się od uznanych autorytetów w branży.2. Zdobycie cennych wskazówek i praktycznego doświadczenia.3. Rozwój umiejętności i kompetencji w realnych warunkach. Korzyści z Wolontariatu Włączając się w nasze działania, wolontariusze zyskują: 1. Bezpośredni wpływ na realizację ważnych celów statutowych.2. Możliwości rozwoju osobistego poprzez naukę i praktyczne doświadczenia.3. Szansę na nawiązanie relacji z profesjonalistami z różnych dziedzin. Twoje Zaangażowanie Ma Znaczenie Twoja praca jako wolontariusza ma ogromne znaczenie. Dzięki Twojemu wkładowi, nasza fundacja może osiągać swoje cele i przyczyniać się do globalnego bezpieczeństwa. Dołącz do Naszej Społeczności Jeśli czujesz, że możesz przyczynić się do naszych działań, zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Dołącz do nas i stań się częścią zmiany na lepsze! Umowa o wolontariacie Umowa z nieletnim RODO Formularz zgłoszeniowy

Wolontariusze Read More »

Gold Euro Synergia Club

Gold Euro Synergia Club Misja: Tworzenie platformy dla dynamicznych liderów i innowatorów, którzy poprzez wspólną wizję i kreatywne podejście do biznesu, dążą do generowania wpływu ekonomicznego, stabilności i rozwoju w skali globalnej. Wizja: Być katalizatorem zmian w świecie biznesu, łącząc wiedzę, innowacje i bezpieczeństwo w celu osiągnięcia zrównoważonego wzrostu i prosperującej przyszłości. Cele Klubu: 1. Doradztwo i Konsulting w Biznesie: Zapewnienie członkom dostępu do wysokiej klasy ekspertów, oferując doradztwo, nadzór i konsulting w różnych dziedzinach biznesowych. 2. Tworzenie Kreatywnych Form Inwestycyjnych: Rozwijanie nowatorskich strategii inwestycyjnych i modeli biznesowych, które otwierają nowe możliwości rozwoju. 3. Organizacja Źródeł Finansowania: Ułatwianie dostępu do różnorodnych źródeł finansowania, w tym prywatnych i instytucjonalnych inwestorów. 4. Dostęp do Zbadanych Perspektyw Inwestycyjnych: Oferowanie ekskluzywnych, dogłębnie zbadanych i potencjalnie lukratywnych możliwości inwestycyjnych. 5. Współpraca z Ekspertami: Możliwość współpracy z wiodącymi specjalistami w dziedzinach rozwoju, innowacji i bezpieczeństwa biznesu. 6. Tworzenie Zasobów do Inwestycji: Aktywne angażowanie się w tworzenie i zarządzanie zasobami inwestycyjnymi na terenie Europy i świata. 7. Rozwój Gospodarczy i Stabilizacja Sektora Biznesowego: Przyczynianie się do stabilizacji i wzrostu gospodarczego poprzez inteligentne i zrównoważone inwestycje. Korzyści dla Członków: 1. Profesjonalne doradztwo i wsparcie w zakresie prowadzenia biznesu i inwestycji.2. Dostęp do ekskluzywnych, zbadanych możliwości inwestycyjnych.3. Możliwość tworzenia i uczestnictwa w innowacyjnych projektach inwestycyjnych.4. Bezpośrednie połączenia z globalną siecią ekspertów i liderów biznesu.5. Wpływ na kształtowanie przyszłości biznesu poprzez współudział w strategicznych decyzjach. Motto Klubu: „Inwestujemy w przyszłość, łącząc złoto wiedzy, euro możliwości i synergiczną siłę innowacji.” Ten zaktualizowany zestaw założeń i celów „Gold Euro Synergia Club” podkreśla jego rolę jako centrum dla ambitnych liderów biznesu, którzy chcą mieć wpływ na globalny krajobraz gospodarczy poprzez innowacje, strategiczne inwestycje i współpracę. Klub ten stawia sobie za cel nie tylko osiągnięcie sukcesu dla swoich członków, ale również dąży do wprowadzania pozytywnych zmian w sektorze biznesowym na szeroką skalę.

Gold Euro Synergia Club Read More »

Razem dla Zaginionych: Wspólna Siła, Wspólna Nadzieja!

Razem dla Zaginionych: Wspólna Siła, Wspólna Nadzieja! „Inicjatywa Razem dla Zaginionych” to wyraz naszej determinacji w działaniach mających na celu przywracanie nadziei rodzinom osób zaginionych. Razem, jako globalna społeczność, możemy odnosić sukcesy i wspierać się nawzajem w trudnych chwilach poszukiwań. Dołącz do naszej misji, aby razem uczestniczyć w poszukiwaniach. Wspólnie możemy ratować życie ludzkie i nieść nadzieję tysiącom rodzin na całym świecie. Nasza Misja Jesteśmy dedykowaną grupą ludzi, którzy wierzą w potęgę wspólnoty i solidarności. Nasza misja to poszukiwanie zaginionych osób i jednoczesne wsparcie dla ich rodzin. Wierzymy, że razem możemy zdziałać więcej. Kim Jesteśmy? „Razem dla Zaginionych” to inicjatywa, której celem jest mobilizacja społeczności do działania w poszukiwaniach zaginionych osób. Nasza grupa składa się z ekspertów i praktyków do spraw osób zaginionych, specjalistów ds. wsparcia psychologicznego oraz entuzjastycznych wolontariuszy. Co Robimy? • Poszukiwania na Terenie Całego Świata: Skupiamy się na poszukiwaniach osób zaginionych na terenie całego świata. Działamy wspólnie z lokalnymi społecznościami, instytucjami i agencjami detektywistycznymi, grupami poszukiwawczymi. • Wsparcie Dla Rodzin: Zapewniamy rodzinom zaginionych kompleksowe wsparcie, obejmujące zarówno pomoc psychologiczną, jak i praktyczne wsparcie w procesie poszukiwań. • Baza Danych i Informacje: Tworzymy i utrzymujemy kompleksową bazę danych zaginionych osób, dostępną dla społeczności. Regularnie aktualizujemy informacje, aby pomóc w ich zlokalizowaniu. • Edukacja Społeczności: Organizujemy kampanie edukacyjne, szkolenia i wydarzenia mające na celu podniesienie świadomości społeczności na temat zagrożeń związanych z zaginięciami i metod ich zapobiegania. Jak możesz pomóc? 1. Dołącz do Naszej Organizacji: Jeśli jesteś gotów/a angażować się w działania poszukiwawcze, dołącz do naszej społeczności. Każdy wkład jest cenny. 2. Wsparcie Psychospołeczne: Jeżeli masz doświadczenie w pomocy psychologicznej, dołącz do naszego zespołu wsparcia dla rodzin. 3. Dzielenie Się Informacjami: Jeśli masz informacje na temat zaginionych osób, skontaktuj się z nami. Każda informacja może być kluczowa. Kontakt Chcesz się z nami skontaktować, podzielić się informacją lub dołączyć do naszych działań? Napisz do nas; help@wsso.ngo, a my odpowiemy tak szybko, jak to możliwe. Razem Możemy Osiągnąć Wielkie Rzeczy! Zapraszamy do udziału w naszej inicjatywie. Razem, jako jedna społeczność, możemy zmienić życie i przynieść nadzieje rodzinom osób zaginionych. Dołącz do naszej misji „Razem dla Zaginionych”.

Razem dla Zaginionych: Wspólna Siła, Wspólna Nadzieja! Read More »

Inicjatywa „Bezpieczny Senior Online”

Inicjatywa „Bezpieczny Senior Online” W odpowiedzi na rosnące zagrożenia związane z cyberprzestępczością skierowaną przeciwko seniorom, nasza organizacja z dumą prezentuje inicjatywę „Bezpieczny Senior Online”. Celem tego programu jest ochrona naszych seniorów przed atakami online poprzez edukację, wsparcie i dostarczanie narzędzi niezbędnych do bezpiecznego korzystania z internetu. Cele projektu 1. Edukacja w Zakresie Cyberbezpieczeństwa – Organizacja serii szkoleń i warsztatów, które dostarczą seniorom wiedzy na temat najnowszych zagrożeń online, takich jak phishing, oszustwa internetowe i malware. 2. Tworzenie Przyjaznej Platformy Edukacyjnej – Stworzenie łatwo dostępnej platformy online, na której seniorzy znajdą praktyczne porady, filmy instruktażowe i informacje na temat bezpiecznego korzystania z komputera, tabletu czy smartfona. 3. Wsparcie Techniczne i Pomoc Hotline – Umożliwienie seniorom łatwego dostępu do wsparcia technicznego poprzez hotline oraz platformę online, gdzie doświadczeni eksperci pomogą rozwiązywać problemy związane z bezpieczeństwem online. 4. Kampanie Społeczne i Świadomościowe – Organizacja kampanii społecznych mających na celu zwiększenie świadomości seniorów na temat zagrożeń internetowych oraz promowanie dobrych praktyk cyberbezpieczeństwa. 5. Bezpieczne Społeczności Online – Tworzenie bezpiecznych społeczności online, gdzie seniorzy mogą dzielić się doświadczeniami, pytaniami i wspierać się nawzajem w kwestiach związanych z bezpieczeństwem cyfrowym. 6. Partnerstwo z Instytucjami Senioralnymi – Nawiązywanie współpracy z domami opieki, klubami seniora i innymi instytucjami, aby dotrzeć do jak największej liczby seniorów i dostarczyć im niezbędne wsparcie. Bezpieczne Starzenie się Online z Nami! „Inicjatywa Bezpieczny Senior Online” to nasze zobowiązanie do stworzenia bezpiecznej przestrzeni online dla naszych seniorów. Razem z nami seniorzy mogą cieszyć się korzyściami cyfrowego świata, jednocześnie będąc pewnymi, że są chronieni przed zagrożeniami online. Dołącz do nas, abyśmy razem mogli budować bezpieczne społeczności online dla naszych ukochanych seniorów!

Inicjatywa „Bezpieczny Senior Online” Read More »

Projekt „Children in Darknet”. Cyberbezpieczeństwo Młodego Pokolenia.

Projekt „Children in Darknet”. Cyberbezpieczeństwo Młodego Pokolenia. W odpowiedzi na rosnące wyzwania związane z cyberprzestępczością skierowaną przeciwko nieletnim, organizacja WSSO z dumą prezentuje projekt „Children in Darknet „. Celem tej inicjatywy jest ochrona młodego pokolenia przed zagrożeniami online poprzez edukację, wsparcie psychospołeczne i promocję bezpiecznych praktyk cyfrowych. Cele projektu 1. Edukacje w Szkołach – Wprowadzenie programu nauczania w szkołach, który obejmuje zagadnienia związane z bezpieczeństwem online, cyberprzemocą, bezpiecznymi hasłami i rozpoznawaniem zagrożeń. 2. Szkolenia dla Rodziców i Opiekunów – Organizacja warsztatów dla rodziców, nauczycieli i opiekunów, mających na celu zwiększenie świadomości na temat ryzyka związanego z korzystaniem z internetu przez nieletnich i nauka skutecznych metod ochrony. 3. Tworzenie Bezpiecznych Przestrzeni Online – Wspieranie inicjatyw mających na celu stworzenie bezpiecznych przestrzeni online dla dzieci i młodzieży, obejmujących gry, fora dyskusyjne i inne platformy. 4. Wsparcie Psychospołeczne – Zapewnienie dostępu do specjalistycznych usług psychospołecznych dla dzieci i młodzieży doświadczających negatywnych doświadczeń związanych z cyberprzemocą. 5. Kampanie Społeczne – Organizacja kampanii społecznych skierowanych do młodego pokolenia, promujących pozytywne wartości online, szacunek 6. Partnerstwo z Edukatorami – Nawiązywanie współpracy z nauczycielami i pedagogami, aby zintegrować tematykę cyberbezpieczeństwa w programy nauczania i promować aktywne podejście do edukacji online Bądźmy Razem Odpowiedzialni Online! Projekt „Children in Darknet” to zaproszenie do wspólnego działania na rzecz bezpieczeństwa młodego pokolenia w świecie online. Jesteśmy przekonani, że edukacja, wsparcie społeczności i odpowiedzialność online są kluczowe dla stworzenia bezpiecznego środowiska dla dzieci i młodzieży. Dołącz do naszej inicjatywy i pomóżmy budować świadome i bezpieczne pokolenie online! Takie podejście może przyczynić się do budowania silnych podstaw bezpieczeństwa online dla nieletnich, jednocześnie kształtując pozytywne nawyki cyfrowe.

Projekt „Children in Darknet”. Cyberbezpieczeństwo Młodego Pokolenia. Read More »

Poszukiwanie zaginionych osób

Poszukiwanie zaginionych osób Niedawny przypadek kilkugodzinnego zaginięcia 14-letnej Natalii z Andrychowa, zakończony tragiczną śmiercią dziewczynki, chociaż nie był „klasycznym” zaginięciem, to jak w soczewce zogniskował problemy, z jakimi muszą się zmierzyć rodziny zaginionych, chcący odnaleźć swoich najbliższych. Jest też niestety bolesną lekcją poglądową dla podmiotów i osób odpowiedzialnych za podejmowanie działań ratunkowych. Należy pamiętać o jednym – mitem jest jakoby pomiędzy zaginięciem, a jego zgłoszeniem policji musi upłynąć 24 lub 48 godzin. W przypadku zaginięcie ważna jest empatia i natychmiastowa relacja, a nie bezduszne procedury. Statystyka jest wymowna, ale zaginięcia nie są problemem statystycznymCzym jest zaginięcie? Oficjalna definicja określa je jako „zaistnienie zdarzenia, uniemożliwiającego ustalenie miejsca pobytu osoby fizycznej, wymagające jej odnalezienia albo udzielenia pomocy w celu zapewnienia ochrony życia, zdrowia lub wolności”. Biorąc za punkt wyjścia taką wykładnię, sformułowaną w zarządzaniu nr 48 Komendanta Głównego Policji z 28 czerwca 2018 r., policja tworzy statystki zaginionych. Podkreślmy jednak – liczby nie oddają bólu rodzin i przyjaciół, którzy są zdruzgotani, kiedy kochana czy bliska osoba nagle znika. Jeśli jednak przez chwilę skoncentrujemy się na statystykach, to Polska nie jest krajem, który przoduje pod względem zarejestrowanych zaginięć. W 2022 r. zgłoszono w naszym kraju 128881 przypadków zaginięć (4150 kobiet i 8731 mężczyzn), co oznacza, że dotyczą 0,03% populacji. Jeśli spojrzeć na statystyki w perspektywie lat 1997-2022, to dane nie układają się w jakiś logiczny wykres, najwięcej zgłoszonych zaginięć było w 2014 r. i wyniosło 20845, najmniej w 2021 – 12 275. W ostatnich trzech latach odnotowano relatywnie niski poziom zaginięć sięgający 12-12,5 tys. osób, ale za każdym zaginięciem kryje się tragedia. Wyobraźmy sobie, że w 2014 r. znikają wszyscy mieszkańcy Pułtuska albo Gostynina, w 2018 Grójca, a 2022 roku nagle znika miasteczko wielkości Węgrowa – a to już robi wrażenie. W odniesieniu do 2022 roku można stwierdzić, że średnio dziennie zgłaszano zaginięcie 35 osób, a więc 1,5 osoby co godzinę. Dla porównania w Wielkiej Brytanii (oczywiście przy o wiele większej liczbie ludności sięgającej 67 mln) co roku odnotowuje się 320 000 zaginięć, (0,4% całej populacji), w Szwecji rejestruje się około 25 000 zaginięć (ok. 0,2% populacji), natomiast w Stanach Zjednoczonych średnia zarejestrowanych zaginięć w latach 2007 – 2022 wyniosła 664 776 osób (ok. 0,2% populacji).Najbardziej do naszej społecznej wrażliwości przemawiają statystki dotyczące zaginionych dzieci. W 2022 roku zgłoszono 2161 przypadków zaginięć osób małoletnich, w tym: 65 – dzieci do 7 lat; 631 – dzieci w przedziale 7-14 lat oraz 1456- młodzieży w wieku 14-17 lat. Małoletni stanowią 17% wszystkich zaginionych osób w naszym kraju. Większość zaginionych zostaje odnaleziona w ciągu pierwszych 14 dni, 95 %.dzieci w ciągu pierwszych 7 dni z powrotem trafia do swoich domów.Reasumując, z policyjnych statystyk wynika, że w ciągu pierwszych 24 godzin odnajdywanych jest około 30% wszystkich zaginionych, w ciągu pierwszych 48 godzin około 54%, w ciągu pierwszych 7 dni – około 77%, a w ciągu pierwszych 30 dni od przyjęcia przez Policję zgłoszenia odnajdywanych jest ponad 90% wszystkich zaginionych.Przyczyny zaginięćKażde zaginięcie ma swoją indywidualną specyfikę i przebieg, ale na podstawie oficjalnych baz danych możemy mówić o pewnych grupach przyczyn, pamiętając wszakże, że inne są one w przypadku dzieci, a inne w przypadku zaginionych dorosłych.W przypadku dorosłych najczęstszymi przyczynami zaginięć są choroby: depresja, zaburzenia psychiczne, demencja, ale też świadome zerwanie kontaktu z dotychczasowym otoczeniem. Ta ostania przyczyna w dużej mierzą dotyczy młodych osób ok. 20 roku życia, decydujących się na zerwanie związków z rodziną, z którą pozostają w konflikcie, głównie na tle braku akceptacji ich stylu życia. Niektórzy spośród zaginionych to ofiary przestępstw (np. uprowadzenia, morderstwa), jednak są to pojedyncze przypadki. Dorośli odchodzą nie pozostawiając kontaktu również z innych powodów: przetłaczających problemów finansowych, wejścia w nowy związek, zmiany pracy, bezpowrotnego wyjazdu za granicę.W przypadku nastolatków zaginięcia to zazwyczaj ucieczka z domu na tle problemów w rodzinie, w szkole lub kręgu rówieśniczym. Podłożem są kwestie związane z kryzysem wieku dorastania. Dzieci z kolei giną z powodu braku odpowiedniej opieki ze strony rodziców i opiekunów. Zagubione dziecko nie potrafi samo odnaleźć drogi do domu, jest zdane na dorosłe osoby, które nie zawsze pomagają mu dotrzeć w bezpieczne miejsce. Niekiedy powodem zaginięcia dzieci są przestępstwa: uprowadzenie, pedofilia, morderstwo.Z kryzysem współczesnej rodziny wiążą się uprowadzenia rodzicielskie. Następują w sytuacji, gdy jedno z rodziców lub opiekunów bez woli i wiedzy drugiego albo pod pretekstem krótkotrwałej opieki lub spotkania zatrzymuje dziecko na stałe. Przyczyny porwań rodzicielskich są różne – najczęściej jest to wynik braku porozumienia między rodzicami, wzajemne utrudnianie kontaktów z dzieckiem itp. Jak postępować w obliczu zaginięcia bliskiej osoby?Poszukiwanie osoby, która zaginęła lub została oddzielona od bliskich, to złożony, wieloaspektowy proces, w którym uczestniczy szereg różnych podmiotów, ale rodzina musi znajdować się w jego centrum.Należy pamiętać, co już podkreślono wcześniej, że każde zaginiecie jest szczególne, więc nie ma jedno utartego schematu postępowania. Inaczej będzie w przypadku, kiedy ze szkoły nie wróciło 10-letnie dziecko, a zgoła odmiennie, gdy nagle zniknął mąż, który od pewnego czasu zachowywał się nietypowo, w sposób odbiegający od dotychczasowego. Jeszcze inaczej, kiedy ze swojego codziennego spaceru nie wrócił sędziwy ojciec lub dziadek. Poszukiwanie może przynieść szybki efekt lub trwać latami. Większość rodzin będzie kontynuować poszukiwania bliskiej osoby, dopóki nie zostaną wyczerpane wszystkie możliwości i nie otrzymają wiarygodnych informacji o jej losach czy miejscu pobytu. Różne konteksty mogą wymagać różnych rozwiązań, zawsze jednak potrzebna jest chłodna analiza i próba zrekonstruowania okoliczności, w których doszło do zdarzenia. Nawet w najtrudniejszych sytuacjach rodziny chcą mieć pewność, że podmioty odpowiedzialne za poszukiwania dołożyły wszelkich możliwych starań.Jednak kilka obowiązkowych czynności należy wykonać w każdym przypadku:1)zgłosić zaginięcie policji – natychmiast telefonicznie, zwłaszcza w przypadku zaginięcia dziecka, co powinno uruchomić niezwłoczne poszukiwania; następnie należy udać się na posterunek policji, co pozwoli wpisać poszukiwaną osobę do bazy danych, do której będą miały dostęp wszystkie jednostki policji.Należy pamiętać, aby po złożeniu raportu zapisać numer sprawy i nazwisko prowadzącego funkcjonariusza, aby w razie potrzeby móc się z nim kontaktować.2)skontaktować się z lokalnymi szpitalami, strażą miejską – w ten sposób można wykluczyć wypadki i śmierć. Dzwoniąc, należy być przygotowanym do opisania wyglądu zaginionej osoby – jeśli była ofiarą wypadku szpital może jeszcze nie znać jej tożsamości. 3)sprawdzić, jeśli to możliwe, lokalizację telefonu zaginionej osoby – udostępnianie lokalizacji stało się w ciągu ostatnich kilku lat niezwykle popularne. Jeśli zaginioną osobą jest przyjaciel lub członek rodziny, jest bardzo

Poszukiwanie zaginionych osób Read More »

Shopping Cart